Produkcja wyrobów chemicznych

Produkcja wyrobów chemicznych:

  • Substancje wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym do produkcji czystych, ekologicznych, antyalergicznych kosmetyków wysokiej jakości
  • Substancje chemiczne będące substratami w procesie produkcji środków czyszczących w chemii gospodarczej
  • Środki spulchniające oraz emulgujące używane przy wytwarzaniu artykułów spożywczych
  • Substraty pomocnicze do produkcji substancji leczniczych