Badania naukowe, prace rozwojowe

Badania naukowe, prace rozwojowe:

  • Badania podstawowe – oryginalne prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów
  • Badania stanu techniki i tworzenie benchmarków
  • Opracowywanie możliwych koncepcji rozwiązań
  • Badania właściwości i możliwości zastosowań danych substancji
  • Tworzenie bibliotek produktów, skrining cząsteczek
  • Projektowanie linii pilotażowych i demonstracyjnych oraz prowadzenie testów na nich
  • Opracowywanie prototypów
  • Prace nad zwiększeniem skali